Odvodne Rebraste cijevi Konti, reviziona okna, energetske cijevi

REBRASTE CIJEVI KONTI

Rebraste kanalizacione cijevi vanjskog prečnika
• Rebraste/korugirane cijevi od polietilena visoke gustoće vanjskog prečnika
OD.
• Vanjska boja cijevi crna, a unutrašnja boja plava.
• Upotreba odvodnja otpadnih voda, drenaža kišnica, kanalizacija i kućni otpadni
elementi, mnogobrojna primjena u industrijskoj odvodnji, dubinska drenaža.
• Karakteristike materijala: gustoća- 0,953gr/cm3; indeks protoka (MFI)
0,7-1,5gr/10 min (190/5kg); modul elastičnosti: 1200 MPa.
• Odlične hidraulične karakteristike i otpornost na agresivne i zagašene
otpadne vode.
• Dugotrajnost – 100 godina uz minimalno održavanja.
• Dužina od 6 do 12 metara.
• 100% reciklirajući materijal.
• Spajanje uz tradicionalni spojni materijal ili varenjem.
• Proizvode se prema standardu EN 13476-3 vanjskog prečnika DN/OD.
• Standardne klase proizvodnje su SN4 i SN8 uz mogućnost proizvodnje SN10-SN12 i SN16.

Rebraste kanalizacione cijevi unutrašnjeg prečnika
• Rebraste/korugirane cijevi od polipropilena visoke kvalitete unutrašnjeg prečnika ID.
• Vanjska boja cijevi crna a unutrašnja boja tirkizna.
• Upotreba – odvodnja otpadnih voda, drenaža kišnica, kanalizacija i kućni otpadni elementi, mnogobrojna primjena u industrijskoj odvodnji, dubinska
drenaža.
• Odlične hidraulične karakteristike, otpornost na temperature do 85C, velika otpornost na agresivne medije, otpornost na pucanje pri istezanju,
jaka vanjska čvrstoća.
• Dugotrajnost – 100 godina uz minimalno održavanja.
• Dužina od 6- do 12 metara, a dimenzije od ID100 do ID1200.
• Proizvode se prema standardu EN 13476-3 unutrašnjeg prečnika DN/ID.
• Standardne klase proizvodnje su SN4 i SN8 i SN16.

REVIZIONA OKNA-ŠAHTOVI

• Proizvedeni od Polietilena.
• Proizvedeni tehnologijom rotomoldinga ili od rebrastih kanalizacionih spiralnih cijevi.
• Zadovoljavaju standarde EN13598-1, EN124;1994 i EN1610.
• Mogu se proizvesti prema svim zahtjevima kupaca i potrebnim visinama, promjerima i potrebnim ulazima i izlazima.
• Veoma lako se na reviziona okna spajaju rebraste cijevi i različiti fitinzi
• Tri su vrste revizionih šahtova: standardni,
tangentijalni i specijalni.

CIJEVI REBRASTE ZA PROVLAČENJE ENERGETSKIH KABLOVA

• Fleksibilna, dvoslojna, rebrasta, halogenfree cijev za zaštitu kablova od polietilena.
• Primjena za zaštitu niskovoltažnih električnih i telefonskih podzemnih kablova.
• Dostupni u kolutovima ili u šipkama – svaki kolut dolazi sa spojnicom.
• UV otporni visoke gustoće materijal.
• Test kompresije rađen u skladu sa EN 61386-24 450N, a minimalna snaga je prema ISO 2062.
• Može se koristiti u temperaturnom rasponu -10C/+60C.