Favorit kade i kabine

U vremenu savremenog i brzog načina života, ideja vodilja Favorita je optimalnim odnosom kvalitetnih sirovina i ideja u dizajniranju i preradi, na tržištu plasirati produkt koji će, u korištenju, imati dvodecenijsku upotrebnu
vrijednost. Ne zaboravljamo na ekologiju, jer generacijama koje dolaze želimo ostaviti čistu i zdravu životnu sredinu, i u to ime, nudimo izuzetnu servisnu – postprodajnu podršku i snabdjevenost rezervnim dijelovima. Dobar je
osjećaj znati da se više od 70% sirovina korištenih u izradi naših proizvoda može reciklirati.